IBC-pakkauksen määräaikaistarkastus ja puhdistus 

Tarkastamme, puhdistamme ja huollamme IBC-pakkaukset koko Suomessa

Toi­mi­pis­teemme sijait­sevat Iisal­messa, Kera­valla ja Rova­nie­mellä, mutta pal­ve­lua­lu­eemme on koko Suomi Han­gosta Nuor­gamiin. Teemme myös Pohjois-Ruotsin puo­lella IBC-pak­kauksen tar­kas­tusta ja puh­dis­tusta, joten sijainti ei ole esteenä laa­duk­kaalle työn toimitukselle. 

VAK-määräaikaistarkastus ja välitarkastus Tukesin valtuuttamalta huoltoliikkeeltä

Ensim­mäinen laki­sää­teinen tar­kastus IBC-pak­kauk­selle suo­ri­tetaan vii­meistään 2,5 vuoden kuluttua sen käyt­töö­no­tosta, jolloin tar­kas­tetaan pak­kauksen kunto. Tässä vai­heessa teemme tar­vit­tavat kun­nos­tukset pakkauksille.

2,5 vuoden kuluttua väli­tar­kas­tuk­sesta IBC-pak­kauk­selle tehdään VAK-määräaikaistarkastus.

Muo­visten IBC-pak­kausten mak­si­mi­käyt­töikä on viisi vuotta.

Teemme IBC-pak­kausten tar­kas­tukset asiakkaan luona pai­kasta (hallilla/​metsässä/​kaivoksilla) ja mää­rästä riip­pu­matta aina kiin­teään hintaan.

Ota yhteyttä myyntiimme ja pyydä pitävä tarjous IBC-pakkausten välitarkastuksesta tai VAK-määräaikaistarkastuksesta.

Soita 000 000 0000