Omakoti-, kerros- ja rivitalojen öljysäiliöiden huolto

Öljysäiliöiden puhdistus ja tarkastus kotitalouksille

Suomen säi­liö­puh­distus ja -tar­kastus tarjoaa koti­ta­louk­sille öljy­säi­liöiden puh­dis­tukset, tar­kas­tukset sekä muut huoltotyöt.

Toteu­tamme maasta kaivuut maan alla sijait­se­ville öljy­säi­liöille sekä pois­tamme ja puramme sisä­ti­loissa olevat säiliöt.

Säiliöpalvelumme kotitalouksille

  • Öljy­säi­liöiden puhdistukset
  • Tar­kas­tukset
  • Kor­jaukset
  • Öljy­säi­liöiden käy­töstä poistot ja maasta kaivuut
  • Sisä­säi­liöiden purkutyöt

Muistathan kotitalousvähennyksen

Muis­tathan koti­ta­lous­vä­hen­nyksen Huo­mioithan, että koti­ta­loudet saavat koti­ta­lous­vä­hen­nyksen öljy­säi­liöiden puh­dis­tuksen työn osuu­desta. Lue lisää Vero­hal­linnon sivuilta.

Öljysäiliöiden huoltoliike jo neljän vuosikymmenen kokemuksella

Teemme tar­vit­tavat huol­totyöt vuo­si­kym­menien koke­muk­sella kaik­kialla Suo­messa. Meillä on toi­mi­pis­teitä aina ete­lästä poh­joiseen alueilla Iisalmi, Kerava ja Rovaniemi. 
Soita 000 000 0000